Årsoppgjør

Vi utarbeider alle nødvendige papirer i forbindelse med årsoppgjøret og årsavslutningen;
Driftsmiddelkartotek – ha orden på drifts- og anleggsmidlene.
Skatteberegning – ha kontroll på skatten nå og utsatt skatt/skattefordel.
Avstemminger generelt – som kundefordringer, leverandørgjeld, merverdiavgift, lån, bank, kasse, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønn, periodiseringer m.v.
Aksjonærregisteroppgaven – underlett utfyllingen av selvangivelsen for de personlige aksjonærene ved å sende inn oppgaven korrekt og i tide.
Årsberetningen – vi utarbeider utkastet i henhold til nødvendige formalia.
Generalforsamlingen/selskapsmøtet – vi hjelper til med korrekt innkalling med tanke på både innhold og frister. Vi utarbeider også gjerne protokollen fra generalforsamlingen/selskapsmøtet.