Bokføring

Vi jobber raskt og effektivt og sørger for at regnskapet ditt føres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. For bokføringens del er det særlig bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og skatteloven med tilhørende forskrifter og uttalelser som gjelder. Det er vår jobb å påse at ditt regnskap er ført etter myndighetenes krav, men lagt til rette slik at du har den kontrollen du trenger i din bedrift.