Leveringsfrister
Vi hjelper våre kunder med å spare tid, penger og energi.

Regnskapsfrister for 2024 – hold deg oppdatert

Som regnskapsfører eller finansansvarlig er det helt essensielt å holde oversikt over viktige frister for rengskap og rapportering. I 2024 møter vi en rekke frister som det er viktig å være klar over, slik at du best mulig kan planlegge og følge opp. Vi gir deg fullstendig oversikt over fristene, og hva de innebærer.

Årsregnskap (årlig):

Årsregnskap (årlig): For de fleste selskaper som er AS, ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi, er det et krav om å levere årsregnskap. Frist 2024: 30.6..

Skattemelding eller næringsoppgave må leveres av alle enkeltmannsforetak med over 50 000 kr i omsetning. Frist: 31. mai 2024

Skattemelding eller næringsoppgave må leveres av alle enkeltmannsforetak med over 50 000 kr i omsetning. Frist: 31. mai 2024

 
MVA-Meldinger i Merverdiavgiftsregisteret

Enhver virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret, uavhengig av størrelse eller bransje, har en skattemessig forpliktelse til å levere mva-meldinger. Disse mva-meldingene utgjør en viktig del av regnskapsprosessen og gir et detaljert bilde av virksomhetens økonomiske transaksjoner knyttet til merverdiavgift.

Analyse av MVA-Meldinger

En MVA-melding er ikke bare tall og datoer; de gir innsikt i virksomhetens økonomiske helse. Gjennom å analysere kjøp og salg av varer i en bestemt tidsperiode, kan selskapet forstå sin merverdiavgiftssituasjon. Dette kan innebære å fastslå om selskapet har en merverdiavgiftsgjeld til skatteetaten eller om det har rett til merverdiavgiftsrefusjon.

Regnskapsår og Terminer

I Norge er regnskapsåret vanligvis delt inn i seks terminer. Dette gir virksomheter muligheten til å håndtere og rapportere merverdiavgift på en mer hyppig basis. Hver termin dekker en bestemt tidsperiode, og selskapet må levere en mva-melding for hver av disse periodene.

Fristen for MVA-Meldinger

Når det gjelder frister for innsending av mva-meldinger, er det viktig å være oppmerksom på at det er spesifikke datoer som må følges nøye. I hovedsak må en mva-melding leveres og betales senest 1 måned og 10 dager etter avslutningen av hver termin. For eksempel, for termin 1 (T1), skal mva-meldingen leveres og betales innen 10. april. Imidlertid er det en liten avvikelse for termin 3 (T3), der fristen utvides til 2 måneder, altså 31. august.

Viktigheten av Overholdelse

Overholdelse av mva-meldingsfrister er avgjørende for å opprettholde en sunn økonomisk praksis og unngå eventuelle bøter eller straffer fra skatteetaten. Nøyaktighet og rettidig levering av mva-meldinger er grunnleggende for enhver virksomhets skattemessige overholdelse.

Mva-meldinger utgjør en integrert del av regnskapet og skatteforpliktelsene til enhver virksomhet i merverdiavgiftsregisteret. Gjennom å følge riktig tidsplan og overholde fristene, kan selskapet sikre at det administrerer merverdiavgiften på en effektiv og etterrettelig måte, samtidig som det oppfyller sine skattemessige ansvar.

Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er en essensiell rapport som inneholder opplysninger om aksjonærer (eiere) og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året. Dette dokumentet skal sendes inn av alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper gjennom Altinn til Skatteetatens aksjonærregister innen den årlige fristen, som er 31. januar. Selv selskaper som ble avviklet året før, må fortsatt sende inn denne oppgaven.

Hvorfor må man levere aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven spiller en avgjørende rolle i forberedelsen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelsen) av Skatteetaten. Ved å levere denne oppgaven bidrar du til at skatten din blir korrekt beregnet. I tillegg blir informasjonen om eierskap av selskapet offentliggjort av Skatteetaten. Dette er i samsvar med bestemmelser som sikrer tilgjengelighet av opplysninger om selskapets eierskap for allmennheten.

A-meldingen er en månedlig rapportering av lønns- og ansattinformasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Denne rapporteringen må være presis og tidsnok, da feil kan føre til feil i ansattes skatteoppgjør og potensielle straffer for bedriften. A-meldingen må sendes inn månedlig innen den 5. påfølgende måned, og gjelder for alle bedrifter som utbetaler lønn.

Næringsoppgaven i skattemeldingen er en av de mest avgjørende regnskapsfristene for næringsdrivende. Med en deadline på 31. mai 2024 for regnskapsåret 2023, er det helt essensielt å ha full oversikt over inntektene og sørge for at all rapportering er korrekt.

Dersom omsetningen i foretaket ditt har vært over 50 000 kr, er du pliktig å levere en fullstendig skattemelding. Hensikten med dette er å informere Skatteetaten om hvor mye du har tjent (eller tapt) i fjor med foretaket ditt, slik at du kan betale riktig beløp i skatt.

Det er visse krav til et årsregnskap som må oppfylles. Dette inkluderer:

  • Resultatregnskap: Et resultatregnskap viser inntektene, kostnadene, samt eventuelle finansinntekter og finanskostnader i løpet av året.
  • Balanse: Dette gir en oversikt over eiendelene, gjelden og egenkapitalen til bedriften.
  • Noter: Disse gir forklaringer og utfyllende informasjon om ulike poster i regnskapet. Noen av notene er pålagt ved lov, mens andre kan legges til for å gi en bedre forståelse av bedriftens drift.

Et årsregnskap er en viktig del av bedriftens økonomistyring, da det gir et helhetlig bilde av bedriftens økonomiske helse. Det er derfor avgjørende å levere et nøyaktig og fullstendig årsregnskap innen fristen.

Ønsker du møte?

Vi kommer gjerne ut til dere og tar en prat om hvordan vi kan gjøre din regnskapshverdag lettere.