Logokonkurranse

Credere ønsker å få utformet en logo.

Denne bør reflektere verdiene  selskapet er tuftet på; som troverdighet og integritet, og samtidig også vårt arbeidscredo om at vår kunnskap og erfaring skal komme våre kunder til gode på deres premisser.

Forslaget som blir brukt vil bli premiert med 5.000 kr.

Send forslag! Send oss ditt forslag på mail