Lønn

Lønn er et område som er utrolig viktig for både ansatte og eiere og et område som er i stadig endring. Orden i lønnsutbetalingene gir fornøyde arbeidstakere og orden i skatte-, avgifts- og lønnstrekkene gir kjappe og korrekte terminoppgaver.

På lønnsområdet er det viktig å ha et godt lønnssystem og gjerne også personalsystem i bunnen. Det er etter hvert blitt gode muligheter for å kjøre det meste av myndighetsrapportering direkte fra systemene via altinn. Våre system dekker dette. Vi passer på å oppdatere personalkortene med riktige data og beregner riktig lønn og skatt for dere. All myndighetsrapportering vil vi da kunne utføres kjapt og enkelt.

Integrasjon mellom lønn og regnskap gjør at man for eksempel slipper å utbetale lønninger manuelt, men kan betale dem via regnskapssystemet på lik linje med andre leverandører.

Vi har også god kompetanse rundt ansettelser av utenlandsk arbeidskraft og de utfordringer det bringer med seg på skatteområdet, rundt personnummer og d-nummer og det og få opprettet nødvendig bankkonto for den ansatte.