Rapportering

Å ha de riktige rapportene tilgjengelig er essensielt for styringen av bedriften. I samarbeid med bedriften finner vi fram de styringsparameterne som er viktige og legger opp rapporteringen etter dette, slik at ledelsen kan treffe beslutninger på riktig grunnlag.