Regnskap

Som en av våre primære regnskaps- og ERP-program, anbefaler vi 24SevenOffice sitt webbaserte Økonomi- og Regnskapsprogram. Det har du alt du trenger, ferdig integrert, i ett komplett system. Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; fra skanning, EHF, mottak, godkjenning, fakturering, bank, bokføring, reskontro – til rapportering med drill down ned til bilagsnivå.

I 24SevenOffice kan vi tilpasse bilags- og arbeidsflyt, skreddersydd etter din bedrifts behov. Du og vi jobber i ett og samme system, slik at du kan ta hånd om de oppgavene det er hensiktsmessig å løse selv tilknyttet regnskapet og bilagsflyten.

Definer arbeidsflyt. Wistia video thumbnail – 24SevenOffice Regnskapssystem – Bilagsflyten
Tanken bak 24SevenOffice sitt regnskapsprogram er i korte trekk å gjøre den inn- og utgående bilagsflyten så enkel og automatisert som mulig. Alle bedrifter er ikke like, og bedrifter kan selv skreddersy arbeidsflyt og rutiner tilpasset eget behov og hverdag. Systemet er også tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer, slik at unødvendige manuelle prosesser kan erstattes med automatiserte løp.

Bli heldigital. Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer og leser alle fakturaformater, fra EHF (elektronisk faktura) til skannede fakturaer som PDF til JPG. Fra mottaket kan du også å knytte bilag og kostnader til eksempelvis prosjekt og avdeling.

For å håndtere inngående bilag så effektivt som mulig er dette som regel kombinasjonen vi anbefaler:

– Be eller krev at leverandører sender fakturaer i EHF-format.
– Be leverandører sende fakturaer per epost direkte til fakturamottaket deres i 24SevenOffice.
– Krev at ansatte sender inn reise- og utleggsregning fortløpende fra 24SevenOffice Mobil.

Fordelene med alle de tre overnevnte punktene er at alt går fortløpende rett inn til mottaket i regnskapssystemet, uten noen unødvendige mellomledd eller risiko for manuelle feil fra mottaker sin side. På denne måten unngår du blant annet treg fakturabehandling og unødvendige purringer og gebyrer. Samtidig legger dette til rette for løpende oppdaterte regnskaper samt gode og korrekte styringsdata.

I godkjenningsmodulen i 24SevenOffice kan bedrifter videresende bilag på attestasjonsflyt, slik at rett person kan godkjenne hvert enkelt bilag både fra desktop, nettbrett og mobil – før de går til bokføring og betaling.

Wistia video thumbnail – Faktura 2.0 og ny fakturadistribusjon i 24SevenOffice
I 24SevenOffice kan du fortelle systemet hvilke prioriterte distribusjonsmetoder du ønsker å benytte på dine utgående fakturaer. Ergo, systemet prøver først å sende i format definert som «1. prioritet», før det går videre i prioriteringsrekkefølgen. Trykk «fakturer» og resten går automatisk. Det er dermed effektivt å fakturere fortløpende – med fakturamaler skreddersydd bedriftens behov og profil.
Via 24SevenOffice Mobil kan eksempelvis hver ansatt, enkelt registrere time- og fakturagrunnlag fortløpende tilknyttet et prosjekt. På denne måten er fakturagrunnlaget automatisk på plass.

Alle fakturaer bokføres automatisk – og innbetalinger blir matchet fortløpende mot reskontro. Ergo har du alltid rapporter tilgjengelig i sanntid.

24SevenOffice er integrert mot bank, slik at du selv eller vi kan kjøre alle betalinger direkte fra systemet. Alle inn- og utbetalinger blir automatisk matchet mot reskontro.

Med 24SevenOffice jobber du og vi transparent i ett og samme system og på felles plattform i sanntid, i nettskyen.

Noen bedrifter har en stor del av økonomifunksjonen «in-house», mens andre overlater en stor del av jobben til sin regnskapsfører. Med vår løsning kan du legge opp arbeidsflyt fleksibelt og optimalisert for din bedrift – og ta hånd om de oppgavene det er hensiktsmessig å løse selv, og benytte regnskapsfører der det er naturlig. For eksempel på bokføring, rapportering, årsavslutning og rådgivning.

Ønsker du møte?

Vi kommer gjerne ut til dere og tar en prat om hvordan vi kan gjøre din regnskapshverdag lettere.