Stiftelse av selskaper

Vi hjelper deg med å etablere ditt aksjeselskap (AS).

Alt du behøver å gjøre er å ringe oss eller sende oss en e-post, samt ha 30.000 kroner tilgjengelig til å dekke aksjekapitalen. Du kan benytte deg av aksjekapitalen til å dekke utgifter i forbindelse med stiftelsen.

  • Vi utferdiger de nødvendige papirer:

Protokoll fra stiftelsesmøte
Samordnet registermelding
Protokoll fra styremøte
Vedtekter
Aksjeeierbok
Elektronisk innsendelse

Skal aksjeinnskudd kunne gjøres med andre eiendeler enn penger, skal selskapet bli part i en avtale, eller skal noen gis særskilte rettigheter kreves det en revisorbekreftet åpningsbalanse.
Kostnader ved utarbeidelse av åpningsbalanse og revisorbekreftelse vil da komme i tillegg.