Tjenester

Regnskap

Regnskap handler om lover og regler, men også om det å ha kontroll på bedriftens økonomi – det forretningsmessige.

Med vår brede kompetanse fra forskjellige deler av næringslivet setter vi oss inn i det behovet kunden har på regnskapsområdet og utformer vår arbeidsmetodikk i det enkelte oppdrag etter det. Vi skal være en positiv samarbeidspartner slik at kunden kan få mest mulig nytte av vår kompetanse nettopp i sin bedrift.

Vi fører gjerne regnskapene ute hos kunden i kundens eget system, eller vi fører dem hos oss i vårt regnskapssystem. Med vår onlineløsning kan våre kunder om ønskelig logge seg inn på sin klient hos oss å utføre operasjoner som f.eks. fakturering og uttak av ønskede rapporter selv. Løsninger for skanning og webgodkjenning av fakturaer har vi også lett tilgjengelig.

Ønsker du en strategisk samarbeidspartner som alltid har kunden i fokus – kontakt oss!

 

Rådgiving

For å oppnå eller beholde konkurransedyktighet er det viktig at bedriften har effektive prosesser og rutiner og en optimal organisering. Dette er forhold som endrer seg over tid både på grunn av interne og eksterne utviklinger. Det som var effektivt og optimalt i går er det ikke nødvendigvis i dag. Med utgangspunkt i vår erfaring kan vi hjelpe deg ved å gi deg en objektiv analyse av hvor du står og hvor og hvordan du eventuelt helst bør sette inn krefter på forbedringer.

En forutsetning for å kunne optimalisere og effektivisere er gjerne at bedriften har en klar visjon. Og jo flere medarbeidere bedriften har jo viktigere er det at visjonen er forankret i organisasjonen. Ut fra bedriftens visjon eller målsetninger kan vi hjelpe til med å utvikle og klargjøre nødvendige strategier for å oppnå disse.